Εδαφική αρμοδιότητα

Εδαφική Αρμοδιότητα (χωρογραφία)

Η εδαφική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου Πατρών περιλαμβάνει:
  • Το Δήμο Πατρέων (Δ.Ε. Πάτρας, Βραχναϊικων, Ρίου, Μεσσάτιδος και Παραλίας)
  • Το Δήμο Ερυμάνθου (Δ.Ε. Φαρρών, Τριταίας, Καλετζίου και Λεοντίου)

Με το υπ’ αριθμ. ΠΔ 110/2012, στο Ειρηνοδικείο Πατρών συγχωνεύτηκαν τα Ειρηνοδικεία Φαρρών και Τριταίας.